Oferowana usługi
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych
 • weryfikacje prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych
 • administracja kadr i płac
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont
 • opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz obiegu dokumentów finansowych, księgowych, magazynowych, produkcyjnych
 • organizacja pracy działów księgowych, opracowywanie struktury działu księgowości oraz zakresu czynności dla poszczególnych pracowników
 • audyt prawidłowości funkcjonowania systemów magazynowych oraz rozliczania produkcji
 • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe
 • przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF
 • udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych
 • analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych
 • projektowanie i wdrażanie systemów controlingu i rachunku kosztów
W ramach realizacji zleceń z powyższego zakresu Biuro Rachunkowe - Marek Sowiński specjalizuje się w obsłudze podmiotów takich jak:
 • Kancelarie prawne
 • Podmioty wprowadzające nowoczesne technologie
 • Organizacje pozarządowe
Wszystkie osoby wykonujące usługi księgowe posiadają certyfikaty księgowe do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych